Virus šal v besedi in sliki

Virus šal v besedi in sliki

Virus šal v besedi in sliki

Čudovit trikoten šal z luknjicami ... Enostaven za izdelavo in kot bi mignil, te zasvoji ... :)


Navodila za izdelavo virus šala

Kaj potrebujemo:

-          okoli 500 metrov preje (kakovost preje je odvisna od vaše izbire),

-          kvačka, ki ustreza preji (načeloma od 2,5 mm do 6 mm),

-          osnovno znanje kvačkanja,

-          veliko prostega časa in volje. :)

 

Navodila:

Pri izdelavi virus šala nam je v veliko pomoč shema. Shemo beremo tako, da sledimo številkam (vsaka številka pove, kdaj se začne novi polkrog) in oznakam. Legenda je zapisana pod shemo.

Na začetku naredimo 10 verižnih petelj in jih povežemo v krog s polgosto petljo.

  1. krog: 3x verižna petlja, nato v začetni krog naredimo še 19 šibičnih petelj (skupaj 20 petelj). Delo obrnemo.
  2. krog: 3x verižna petlja, v vsako od 19-ih šibičnih petelj naredimo po eno šibično petljo. Delo obrnemo.
  3. krog: 4x verižna petlja, v vsako od 19-ih šibičnih petelj naredimo po eno šibično petljo, a je med njima vedno po ena verižna petlja. Na koncu 3 kroga moramo imeti 20 šibičnih petelj, med njimi pa so prostorčki. Delo obrnemo.
  4. krog: naredimo 10 verižnih petelj in jih z gosto petljo vdenemo v luknjo med 2. in 3. šibično petljo. Naredimo 4 verižne petlje in jih z gosto petljo vdenemo v luknjo med 4. in 5. šibično petljo. Sledimo shemi: 4 verižne petlje, 4 verižne petlje, 7 verižnih petelj, , 7 verižnih petelj, 4 verižne petlje, 4 verižne petlje, 4 verižne petlje, 7 verižnih petelj in zaključimo s šibično petljo v prvo zanko na robu. Delo obrnemo.
  5. krog: 3 verižne petlje, 10 šibičnih petelj v krogec iz 7 verižnih. Nato naredimo 4 verižne petlje in jih z gosto petljo zakvačkamo v prejšnjo verižico iz 4 zank. Še 1x ponovimo. Zopet pridemo do krogca in vanj naredimo 10 šibičnih. Zdaj zrcalno ponovimo: 10 šibičnih, 2x 4 verižne petlje, 10 šibičnih. Delo obrnemo.
  6. krog: 3 verižne petlje, 9 šibičnih, 4 verižne petlje, 10 šibičnih, 10 šibičnih, 4 verižne petlje, 10 šibičnih. Delo obrnemo.
  7. krog: 4x verižna petlja, v vsako od šibičnih petelj naredimo po eno šibično petljo, a je med njima vedno po ena verižna petlja. Delo obrnemo.

 

Zdaj verjetno že vemo, kako se virus šal nadaljuje. Naredimo 10 verižnih petelj, 3x4 verižne petlje, 7 verižnih, 3x4 verižne, 7 verižnih, 7 verižnih, 3x4 verižne, 7 verižnih, 3x4 verižne, 7 verižnih in zaključimo s šibično petljo. Delo obrnemo in nadaljujemo s tremi verižnimi in 9 šibičnimi v krogec. Sledimo vzorcu in uživamo pri delu. :)

 

 

 

Navodila za vas priredila in napisala Kostevka :)